Síter

Az először Suhtur, Schechter néven megjelenő falu a Réz-hegységhez nyugatról csatlakozó Hegyköz dombvidék nyugati lábánál, az Alföld keleti szélén, a Kansza patak mellett fekszik. A patak északnyugatra tartva rövidesen a falut délről kerülő, előbb nyugatra tartó, aztán Hegyköztótteleknél északra forduló Bodozó patak jobb oldalába fut, az egyesült víz innen Sásvölgyi (Sasvölgyi) patak néven északra folyik és Szalárdnál a Berettyó bal oldalába ömlik. A falu keleti határából észak-északnyugatra induló Siter (később: Szépasszony) patak Szalárd mellett a Sásvölgyi patak jobb oldalába fut. Északra a Kenyeres mező, észak-keletre a Kis erdő és a Felső mező, keletre a Lác nevű határrészek terülnek el, ez utóbbitól délebbre a Török halála , délkeletre a Bárdos, délre a Bihari erdő nevű dombvidéki határrészek, nyugatra az Uradalmi erdő nevű sík határrész húzódik.

Környező települések: Észak-keletre Alsótótfalu, dél-keletre Sitervölgy, nyugatra Hegyköztóttelek, észak-nyugatra Szalárd. 1913-ban Siter részei voltak Bangétamajor és Harasztpuszta telepek. 1944-ben Harasztpuszta és Törökhalál telepek tartoztak hozzá.

Református templom

A síteri református templom az Alföld keleti régiójának egyik legértékesebb árpád kori műemléképülete. Különlegessége a mészrétegek alól több ízben is előkerült falképek, amelyre már az 1700-as években felfigyeltek. A templombelső szenzációszámba menő eleme a hajó délkeleti sarkában felfedezett baldachinszerű, festett oltárépítmény: a cibórium. Keleti falát a Trónoló Krisztus, a délit a Szentlélek Eljövetele díszíti. Rendkívüliségét az adja, hogy a Kárpát-medencében ezen kívül egyetlen álló, 15. századi cibóriumot ismerünk.

A szentély és a diadalív részben legendai, részben bibliai tárgyú falképeit Rómer Flóris váradi kanonok szabadította ki rövid időre a mészrétegek alól, és ismertette először részletesen 1874-ben, majd bihari útinaplójában foglalkozott ismét velük. Feltárásuk 1998-ban kezdődött el, de a szakszerű restaurálási folyamat egyelőre csak két négyzetméternyi felületre terjedt ki. A 2014-ben jórészt véget ért helyreállítás során elkészült a külső és a belső renoválása, láthatóvá váltak a középkori részletek.

További települések