Biharvajda

Bihar megyében, az Érmelléki hegyek alatt a Berettyó és a Székelyhidi vasútvonal mentén fekvő település.

Biharvajda nevét az írott források 1285-ben említik először. Az 1300-as évek elején püspöki birtok volt. 1475-ben a korabeli oklevelekben nevét Woywoda néven írták. Biharvajda a trianoni békeszerződés előtt Bihar vármegye Szalárdi járásához tartozott.

A református templom Biharvajdán valószínűleg a tatárjárás előtt épült, építésével kapcsolatban pontos adatok nem állnak rendelkezésre. Első írásos említése az 1285. évre tehető, mikor Illés nevű plébánosa a váradi káptalan kiküldöttjeként járt el egy birtokügyben. A következő említése az 1291-1294-es tizedjegyzék, majd 1300-ban újabb káptalani kiküldetés Fülöp nevű papjával kapcsolatban, ezt követően egy újabb tizedjegyzék 1333-1335-ből.

Nevezetességek

Református temploma – régi, egyes részei még az ősi egyházból valók. Valószínűleg a 12. században, de mindenképpen a tatárjárás előtt épült. Ennek a korai templomnak a bővítése, a 13. század folyamán folytatódott. A ma álló templom felépítésére 1807-től kezdve gyűjtöttek pénzt a hívektől, de a munkálatok évtizedekig elhúzódtak. A templom 1999 karácsonyán a lángok martalékává vált.Az újjáépítô munkához 2000. június 1-jén fogtak hozzá, így egy év múltán június 4-én ismét megszólaltak az új vajdai harangok.

További települések